bioenergoterapia - zawód bioenergoterapeuta

Nr rej. zawodu 5150101. Dziennik Ustaw 48 poz. 253 z dn. 20.04.1995r.

Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami i warstwami aury (polami bioplazmy), centrami energetycznymi (czakrami) oraz organami lub ich grupami w celu zharmonizowania z optymalizowanych ilościowych i jakościowych stanów bioenergii i jej wymiany z otoczeniem.

Do zadań tej specjalności należy:
 • ustalanie obszarów zakłóconych wykorzystując dla ich określenia wyćwiczone możliwości własnego organizmu, metody i środki radiestezyjne, irydologiczne, itp.
 • informowanie zainteresowanego o zaburzonych strefach, zalecenie konsultacji lekarskich
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu
 • oczyszczanie i udrażnianie merydianów (kanałów energii)
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów
 • oczyszczanie i energetyzowanie centrów energetycznych organizmu (czakr) optymalizujących wymianę bioenergii z otoczeniem
 • harmonizowanie i wzmacnianie aury
 • uszczelnianie i wzmacnianie osłony energetycznej organizmu
 • formułowanie zaleceń, informowanie o spodziewanych skutkach, uprzedzanie o przeciwwskazaniach
 • stosowanie ogólnych i szczególnych zasad i zaleceń higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami
Bioenergoterapeuta może również:
 • wzbogacać podstawową metodykę eliminowania dolegliwości o naturalne sposoby uzdrawiania praktykowane w świecie
 • rozwijać umiejętności oddziaływania na wyższych poziomach energetycznych jak np. uzdrawiania duchowego na odległość, itp.
 • wzbogacać wachlarz stosowanych metod weryfikacji stwierdzonych zaburzeń energetycznych organizmu
 • wzbogacać zabiegi bioenergetyczne ćwiczeniami relaksacyjno-medytacyjnymi, biomasażu, itp.
 • korzystać z dorobku współczesnej nauki i techniki dla uwspółcześnienia terminologii, metodyki zabiegów, a także w ramach prawa badać i opracowywać wyniki w obszarze zjawisk „PSI”
 • Uzupełniająco stosować metodologię i techniki niekonwencjonalne m.in. z zakresu: radiestezji, astrologii, numerologii, chiromancji, itp. gałęzi psychotroniki
 • prowadzić działalność dydaktyczną