Cennik

Usługa Cena
Badanie domów, mieszkań, pomieszczeń biurowych – cena badania ze wskazaniem stref szkodliwych dla zdrowia oraz korzystnych miejsc pracy, wypoczynku i spania zależy od wielkości badanych powierzchni, zakresu konsultacji i stopnia trudności od 150zł
Badania teleradiestezyjne (na odległość) zależą od ww. czynników od 100zł
Diagnoza przyczyn chorób, nałogów, uzależnień. Indywidualny dobór środków leczniczych i ziół, pomoc w wyzdrowieniu od 100zł + koszty środków leczniczych, w tym ziół
Zabezpieczenia przed „smogiem elektrycznym” do uzgodnienia
Badanie działek - ogólna ocena terenu w celu zakwalifikowania do szczegółowych badań do 3000m2 = 400zł
do 5000m2 = 600zł
każde następne 2000m2 badanej powierzchni dodatkowo 200zł
W celu dokładnego wskazania korzystnych miejsc pod zabudowę i rekreację przy powierzchni badanej działki do 1000m2 = 400zł
do 2000m2 = 600zł
do 3000m2 = 800zł
każde następne 1000m2 badanej powierzchni dodatkowo 200zł
Do ww. cen dodatkowo dolicza się 1/3 ceny za podanie sposobów zabezpieczenia przed szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem.
Za wykonanie szczegółowych planów dolicza się dolicza się 25–40 % ceny ekspertyzy, w zależności od zakresu dokumentacji.
Za zabezpieczenie budynku przed szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem, cena do uzgodnienia. Odpowiedni do zabezpieczenia materiał dostarcza inwestor wg wskazań radiestety oraz zapewnia jego założenie


Wytyczenie punktów na ujęcia wody:

Usługa Cena
lokalizacja 1 punktu pod ujęcie wody do około 80 l/min z podaniem orientacyjnych parametrów zależy od rodzaju badań, wielkości badanego terenu, czasu i warunków pracy oraz stopnia trudności od 100zł
lokalizacja ujęć wody o większej wydajności niż zaopatrzenie 1 domku jednorodzinnego od ok. 3000l/h do ww. cen dolicza się współczynnik 1,6
przy stwierdzeniu braku warstwy wodonośnej o odpowiedniej jakości i wydajności wartość usługi może być obniżona o 25%
UWAGA:
a) zleceniodawca dostarcza plany sytuacyjne mieszkań, domów, terenów
b) za pracę w trudnym terenie (krzewy, zarośla, zalesienie, wysokie trawy, podmokłe obszary) dolicza się współczynnik 1,5
c) za pracę w terenie w okresie zimowym (od 01.11. do 31.03) dolicza się 50% ceny usługi
d) zleceniodawca zwraca koszty dojazdu i diet


Cennik usług Feng Shui:

Usługa Cena
Konsultacja Feng Shui od 150zł - zależy od zakresu usługi


Cennik usług Bioenergoterapii:

Usługa Cena
Jedna konsultacja 150zł
Diagnoza przyczyn chorób, nałogów, uzależnień. Indywidualny dobór środków leczniczych i ziół. Pomoc w wyzdrowieniu są zależne od zakresu usługi od 100zł + koszty środków leczniczych i ziół


Cennik świecowania i konchowania uszu:

Usługa Cena
Jeden zabieg świecowania uszu 50zł
Jeden zabieg konchowania uszu 70zł


Cennik Świadomego cofania w przeszłość:

Usługa Cena
Jedna konsultacja 100zł / godzina
Przy większej ilości spotkań, cena ulega obniżeniu do 80zł za godzinę.
Uwaga! Jedna sesja świadomego cofania w przeszłość trwa minimum od 2 godzin do 3 lub więcej. Dla korzystających po raz pierwszy z usług Świadomego Cofania w Przeszłość jest zniżka 20% jeżeli się zdecydują korzystać w dalszym ciągu z usług.


Cennik usług astrologicznych:

Usługa Cena
Wydruku horoskopu z opisem 100zł
Dodatkowe konsultacje do uzgodnienia


Do ww. cen dolicza się podatek VAT.