Radiestezja

Radiestezja - nr rej. zawodu 5150103. Dziennik Ustaw 22 poz. 98 z dn. 23.04.1983 r.
Radiestezja została uznana i wpisana w 1968 r. do rejestru UNESCO jako nauka.

Podstawowym i praktycznym celem moich badań radiestezyjnych jest sprawdzenie obecności szkodliwego dla zdrowia a nawet życia promieniowania. Szczegółowe zbadanie pozwala na dokładne wyznaczenie szkodliwych miejsc i ich neutralizację.

Strefy szkodliwego dla zdrowia promieniowania powodują zakłócenia w równowadze psychofizycznej ludzi, są przyczyną wielu chorób. Źle wpływają na zwierzęta, rośliny i materię nieożywioną (powodują pęknięcia murów, przyspieszają korozję metali, zakłócają pracę urządzeń elektronicznych)..

Przebywanie w ww. szkodliwych dla zdrowia miejscach najczęściej jest przyczyną wielu chorób (w tym nowotworów), zmniejszają odporność na choroby, powoduje stres, zmęczenie, nerwowość i brak koncentracji.

Praktyczne przykłady skutków oddziaływania stref szkodliwych dla zdrowia

Poniżej przedstawiam wpływ sieci geobiologicznej kratowej, która wywiera bardzo istotny wpływ na zdrowie i na co należy zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy szkodliwego działanie nie tylko podczas spania, ale zwiększa się jej szkodliwość na skrzyżowaniach z innymi szkodliwymi strefami.


Mężczyzna ma poważne problemy zdrowotne z głową (skrzyżowanie sieci kratowej)
oraz z kręgosłupem, prawidłowe ustawienie kręgosłupa ma pozytywny wpływ na zdrowie.
Anomalie jego są przyczyną wielu chorób.


Kobieta ma problemy zdrowotne z głową oraz z kręgosłupem w strefie związanej
z siecią kratową, problemy są zwiększone w okolicy skrzyżowania z inną szkodliwą strefą.


Kobieta ma problemy zdrowotne w strefach szkodliwego promieniowania,
zwiększone w okolicy skrzyżowania z inną szkodliwą strefą.


Kobieta ma problemy zdrowotne w strefie zaznaczonej na rysunku.
Mężczyzna ma je także w tej okolicy, ale zwiększone przez sieć kratową,
szczególnie w miejscu jej skrzyżowania.