Świadome Cofanie w Przeszłość

Bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że bóle czy dolegliwości są skutkiem emocjonalnych przeżyć w przeszłości, że są one precyzyjnie umiejscowione (zapisane) w konkretnym miejscu ciała, tam gdzie po raz pierwszy były odczuwane.


I tak np.: dławienie w gardle, ściskanie w „dołku”, dyskomfort w okolicy żołądka, niekiedy aż do mdłości, wzmożone pocenie się dłoni, ciała, etc., to zmiany w ciele towarzyszące takim negatywnym emocjom jak złość, strach, lęk, nienawiść, zazdrość, żal, smutek, itp. powodujące powstawanie blokad, zaburzeń krążenia energii i będące przyczyna wielu chorób. Podobne zachowania (odczuwanie emocji negatywnych, pozytywnych lub obojętności) są podczas spotkania pomiędzy osobami, które pierwszy raz w swoim życiu spotykają. Czuje się wtedy do tych osób sympatie, antypatię lub obojętność z wzajemnością. Można podczas Świadomego Cofania w Przeszłość zobaczyć, co w danym przypadku było przyczyną ww. skutków (czyli negatywnych emocji oraz chorób) oraz usunąć bezpowrotnie przyczyny i skutki.


Świadome cofanie w przeszłość jest nową moją własną metodą pomocną w uwolnieniu się od wielu negatywnych programów niszczących zdrowie i życie, pomaga w wyzdrowieniu.


Jest PSYCHOENERGTERAPIĄ, procesem świadomego samopoznania (bez hipnozy), świadomym widzeniem obrazów, słyszeniem i odczuwaniem swojej przeszłości.

Pozwala na uświadomienie, dlaczego w Waszym życiu zdarzały się różne sytuacje i wydarzenia, które są przyczyną obecnego stanu jakości Waszego życia, w tym zdrowia.


Jest procesem świadomego samopoznania i pozwala na uwolnienie się od wielu negatywnych „programów”,
od blokad i ograniczeń rozwoju życia z zapisu w swojej pamięci.


Metoda ta jest wskazana przy stresach, lękach, strachu, nerwicach, depresjach, kompleksach, tremie, pechu
i chorobach. Wzmacnia także wiarę w swoją siłę życia, otwiera na sukcesy. Moja praca polega na wspólnym usunięciu braku wielu życiowych możliwości.