Badanie wnętrz pomieszczeń Sejmu na ul. Wiejskiej w Warszawie z 2005r